Tento web používá k poskytování služeb personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky při využívání služeb na inzertním serveru inzeo.cz

Tento inzertní server, slouží k jednoduché veřejné inzerci nabídky a poptávky bez přímého přihlašování, veškerá editace je možná jen s pomocí emailu, kterým je potřeba inzerát potvrdit a zvoleného hesla, které lze kdykoliv změnit. A to vše zcela zdarma, vyjma extra služby s názvem topování inzerátu.1) inzeo.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Alexandr Gašpar, IČ: 04835239 dále jen Provozovatel.

2) Na inzertním serveru inzeo.cz v celém rozsahu je přísně zakázáno, včetně porušení, či inzerce těchto, nebo jiných věcí:

Veškeré multilevel systémy, pyramidové hry, letadla, emailing, email-marketing, podvodné systémy,prodej, výkup měn včetně internetových měn, dále pak podvodné výkupy, obohacování bez rizika, prodej drog, nelegálních zbraní, prostituce, čehokoliv s erotickým obsahem, jako cd, dvd, nebo knihy a časopisy či různé kazety atp.

Zakázána je rovněž opakovaná inzerce stejných věci, prodej či poptávka padělků, kopií, různých napodobenin dokladů apd. Zakázán je prodej léků bez lékařského předpisu, tabák, alkohol, cigarety vyjma e-cigaret a e-liquid náplní. Inzerovat systémy, které nabízejí bezpracné výdělky. Inzerovat kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek, eknihy, pohonné hmoty, tanečnice, společnice, nabízení neomezeného množství čehokoliv...

Kopírovat stejný inzerát do více kategorií najednou nebo do stejné kategorie.( duplikování ) Dále pak veškeré půjčky, úvěry, hypotéky apd. Veškeré inzeráty erotického charakteru jsou také přísně zakázány. Nabídky firem, které nejsou v rubrice Služby-servis budou nemilosrdně smazány a budete mít zamezen přístup!

Nabízet či poptávat cokoliv nelegálního, co porušuje právní řád EU a ČR. Podvádět uživatele zde poptávající či kupující v jakémkoliv směru, jako inzertní podvody, falešné zásilky, nedodané zboží, nebo zneužití citlivých informací, či dokonce útoku na web Provozovatele se zájmem ohrozit provoz jeho serveru, sem také patří zneužívání kontaktů na webu, především technické podpory Provozovatele. Rovněž kopírování z webu jak inzerátu tak webu samotného, kdy bude nárokován copyright. Dále nebude tolerováno jakékoliv zneužití značky, brandu inzertního serveru inzeo.cz v právním smyslu ochranné známky.3) Na serveru inzeo.cz je zakázáno inzerovat předměty nebo služby, které jsou v rozporu s platnými zákony České republiky.

4) Inzeráty prodeje/nabídky patří do "nabídky", inzeráty poptávky/nákupu patří do "poptávky".

5) Fotografie umístěne u inzerátu nesmí být erotického charakteru, nebo nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmejí být výhružné, klamavé či urážlivé.

6) Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly serveru inzeo.cz nebo podobně.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a neručí tak za žádné věci týkající se kvality, původu, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnosti nabízených věcí, neručí ani za pravdivost vložených informací. Na druhou stranu při problémech, které porušují zákony a ústavu ČR bude ochotně spolupracovat.

8) Nerespektování těchto podmínek, může mít za následek zablokování uživatele, či může vést ke smazání jeho inzerátů. Při dopuštění se trestného činu dle platných paragrafů zákona, budou veškeré informace o uživateli a to bez oznámení předány PČR.

9) Návštěvník, či inzerent je povinnen přijmout evidování jeho IP adresy a veškeré aktivity, včetně používání souborů cookie pro podrobnou analýzu a pro případně řešení právních a zakonných sporů. Dále je povinnen ověřit svůj email, jinak jeho inzerát nebude vypsán v kategoriích na webu. Věci jako heslo nebo email, nebudou zveřejněny na serveru. Hesla jsou silně šifrovaná, Váš email nikde nezveřejňujeme, na ten Vám může chodit pouze oznámení s nabídkou či poptávkou od návštěvníku či potřebné oznámení od Provozovatele. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Topování je služba kterou Provozovatel poskytuje jako tzv: doplňkou službu nad rámec používání služby zdarma. Tuto službu technicky zajišťuje společnost airtoy.cz. Provozovatel se zavazuje po potvrzení od dodavatele airtoy.cz o uhrazení částky sms platbou daný inzerát topovat po stanovený čas uvedený u ceny za topování inzerátu. Vyjímku tvoří pouze technické problémy a poruchy. Při technických problémech ze strany plateb bude Provozovatel ochotně spolupracovat.

11) Uživatel má právo na smazání inzerátu, při dohodě s Provozovatelem, pokud nelze inzerát smazat při technické poruše.

12) Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

13) Provozovatel má právo bez souhlasu Uživatelů a i bez oznámení poskytované služby upravovat nebo inovovat, či přerušit.

14) Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o tom, že Provozovatel má výhradní právo zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které služba inzeo.cz nabízí, ne však jiné.

15) Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu zhruba 3 měsíců(90 dní) od data vložení. Po této lhůtě bude automaticky zneveřejněn, nikoli však smazán, uživatel bude na tuto skutečnost upozorněn 7 dní dopředu emailem a poté ještě 3 dny předem. Uživatel jej může do této doby kdykoliv bezplatně obnovit, ovšem jen do 7 dní od data expirace, poté bude inzerát nenávratně smazán.

16) Uživatel nesmí vkládat více inzerátů najednou na web, ani přes automatizovaný software. K editaci každého inzerátu slouží Uživateli jedinečné heslo, které si nastaví při vytvoření inzerátu. Heslo je možné kdykoliv změnit, volte silná hesla za ukradení hesla nenese Provozovatel odpovědnost. Uživatel se dále zavazuje inzerovat a vkládat smysluplný text, za který ručí smazáním inzerátů,nebo zablokováním přístupu či negativním hodnocením apd.

17) Uživatel nesmí v inzerátu používat vulgární výrazy ani nic jiného na přilákání pozornosti, či zviditelnění obsahu. Rovněž je zakázáno vkládat škodlivé skripty.

18) Obecně se uživatel zavazuje dodržovat etiku a morální kodex, to co je dobré a morální. I dle těchto podmínek, o veškerých věcech týkajících se serveru inzeo.cz včetně vložených inzerátů kteréhokoliv návštěvníka, kromě zákonem stanovených náležitostí má právo rozhodovat výhradně Provozovatel.

19) Při porušení čehokoliv co uzná Provozovatel za nevhodné, může být plně zakázán přístup Uživateli na server Provozovatele v případě porušení zákona bude kontaktována neprodleně PČR, které odevzdáme veškeré dostupné veřejné i neveřejné podklady k prošetření. Těmito obchodními podmínkami toto plně akceptujete!

20) Nedělejte ostatním, to co nechcete, aby dělali Vám, chovejte se slušně !