Ochrana osobních údajů

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.

Provozovatel portálu inzeo.cz (resp. Inter Bazar), jako zpracovatel osobních údajů, provedl požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících, uživatelích a obchodních partnerech (dále jen data), tímto prohlašuje, že:

 1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem a nebo jsou nutná pro provoz a zabezpečení poskytovaných služeb.
 2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám.
 3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o uživatelích. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely. Všechny informace, které provozovatel uchovává o uživateli služeb v databázi, si může registrovaný uživatel zobrazit ve svém uživatelském účtu. Neregistrovanému uživateli budou tyto informace sděleny na vyžádání, po důvěryhodné identifikaci.
 4. Registrovaný uživatel si může data měnit sám po přihlášení do zákaznického účtu. Ostatní údaje nebo údaje neregistrovaných zákazníků je možné změnit na požádání u zákaznické podpory firmy, po důvěryhodné identifikaci.
 5. Zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti, aby co nejvíce omezil možnost neoprávněného úniku dat.
 6. Data jsou pravidelně zálohována.
 7. Po ukončení poskytování služby a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po desíti letech.
 8. Provedl školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat.
 9. Rozsah a důvod zpracovávaných dat:
  Email
  Z důvodu: ověření uživatele; zaslání hesla ke správě inzerátu a osobních údajů; zasílání odpovědí na inzeráty.
  IP adresa
  Pouze pro případnou identifikaci podvodného jednání ze strany uživatele.

Z výše uvedených bodů a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že provozovatel nepotřebuje zvláštní souhlas zákazníků a obchodních partnerů s podmínkami GDPR. Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR u zpracovatele je Ing. Richard Ruibar. Se všemi dotazy a požadavky týkajícími se GDPR se na nás obracejte prostřednictvím kontaktního formuláře.